Do hiện tại ở một số app trên IOS không cho cài với ACC tại Việt Nam. Mình viết bài này hướng dẫn để có thể cài các app có thể cài được ở việt Nam. 

B1: Vào Setting

B2: Vào Apple ID

B3: Click vào Xem Tài Khoản

B4:Ở mục phương Tiện và Mục Mua

B5:Quốc gia/ Vùng (Country/region) chọn Hi Lạp

B6: Ở phần thiết lập thanh toán chọn : None

Postcode chọn : 00000

City: ABCD(Viết linh tinh)

Số đt: Viết linh tinh vào 0936372886

B7: Nhấn Done 

Chư vậy bạn có thể cài các app mà không cung cấp tại thị trường việt nam

*Lưu ý: Làm một mạch không thoát ra.